top of page

Afdødekontakt - Mediumship

Savner du et familiemedlem, en ven eller en anden person, der er gået over på den anden side?

  • 1 h
  • 533 danske kroner
  • Kimia Healing Space

Service Description

Afdødekontakt for for dig som længes efter kontakt med en kære afdød, dig som ikke fik sagt ordentlig farvel til en kære, dig som har uafklarede spørgsmål og har brug for at få svar på hvorfor og hvordan, dig som gerne vil vide hvordan dine kære har det og måske har du bare brug for at mærke kontakt og få råd fra dine kære på den anden side. Hvad er afdødekontakt? Afdødekontakt er, når et medie - i dette tilfælde mig- kontakter og kommunikerer med en sjæl, der er gået over i lyset. Et medie stiller mediet sig således til rådighed som en telefonrør mellem dig og dine kære der har levet et liv i en fysisk krop her på jorden. Det kan være en forældre, en bedsteforældre, et barn, en kammerat, et dyr eller andre. Vigtig information vedrørende afdødekontakt: Man bør altid forholde sig ydmyg til og se afdødekontakt som værende et forsøg, da intet medie kan hidkalde bestemte ånder – ånderne kommer ganske enkelt af egen fri vilje. Når de afdøde kommer, er det altid op til dem, hvad de ønsker at videreformidle. Jeg har således ingen indflydelse på hvem der kommer igennem eller hvad den/de afdøde ønsker, at jeg skal videreformidle. Af samme årsag kan intet medie garantere, at en bestemt afdød kommer til stede under en session. Mine erfaringer er dog, at de afdøde, klienterne tænker mest på kommer igennem – husk på at den åndelige verden er dybt intelligent. Hvordan forgår det hos mig? Jeg vil sørge for at få dig på plads og skabe et roligt og rart rum inden vi går i gang. Når jeg får kontakt til en eller flere afdøde vil jeg prøve at beskrive dem så godt jeg kan for at du kan være sikker på at det er den rigtige person du taler med. Derefter vil jeg videregive de beskeder de vælger at jeg skal videregive til dig. Efter 20-25 min får du lov til at stille dine spørgsmål. Men her skal der siges at det ikke er sikkert at de vil besvare alt. En afdødekontakt forgår på åndernes præmis. Når der ikke er mere at videre give bruger jeg den sidste tid sammen til få afrundet vores session og sikre mig at du er ved godt mod og har ro i skilles Det er en rigtig god ide, at være forberedt på det du vil spørge om, evt. skriv dem ned på et stykke papir. Det kan være du har noget du gerne vil have svar på eller noget du gerne selv vil sige. Og også en god ide at optage samtalen så du kan lytte til den igen.


Contact Details

  • Møllerlodden 7, Copenhagen, Denmark


bottom of page